• New Smyrna Beach

  New Smyrna Beach Market Report

  $538,186

  AVERAGE PRICE OF 289 HOMES

  $420,233

  AVERAGE PRICE OF 3 DISTRESSED HOMES

  $1,926,730

  AVERAGE PRICE OF 23 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES

  $431,223

  AVERAGE PRICE OF 38 NEWLY BUILT HOMES

  $829,500

  AVERAGE PRICE OF 63 HOMES WITH A POOL

  Average Home

  Average Price $538,186
  Avg Bedrooms 2.96 beds
  Avg Bathrooms 2.51 baths

  Average Price by Bedrooms

  1 bedroom $199,441
  2 bedrooms $327,835
  3 bedrooms $516,027
  4 bedrooms $710,788
  5 bedrooms $1,062,799
  New Smyrna Beach Home Price Trends
    8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018
  Total Listings 302 317 320 335 314
  Average Price $534,606 $532,819 $527,547 $514,258 $514,809
  Avg Price Change +0.34% +1.00% +2.58% -0.11% +2.39%
  Median Price $395,549 $394,625 $388,229 $371,186 $375,000
  Med Price Change +0.23% +1.65% +4.59% -1.03% +4.38%
  Avg Bedrooms 2.96 beds 2.96 beds 2.99 beds 2.93 beds 2 beds
  Avg Bathrooms 2.48 baths 2.5 baths 2.53 baths 2.5 baths 2.43 baths
  Home Price by House Size
  Total Homes Average Price Avg Days on Site
  All Homes 289 $538,186 118 days
  Distressed Homes 3 $420,233 38 days
  Multi-Million Dollar Homes 23 $1,926,730 143 days
  Newly Built Homes 38 $431,223 106 days
  Homes with a Pool 63 $829,500 108 days